Od teraz na stronie GEOdev można sprawdzić czy działka, na której planują Państwo budowę domu znajduje się na aktualnym obszarze górniczym. Stan obszarów jest na dzień opublikowania mapy, lecz w przypadku występowania znaczących zmian ich granic, szczególnie w naszym regionie, będzie ona aktualizowana. Należy również pamiętać, że mapa ta nie przedstawia granic dawnych obszarów górniczych oraz granic płytkiej eksploatacji górniczej.

Wiedza na temat granic obszarów górniczych jest ważna w przypadkach występowania na etapie opracowywania opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej o informację na temat warunków geologiczno-górniczych. O taką informację w przypadku występowania czynnego obszaru górniczego należy zwrócić się bezpośrednio do kopalni. W pozostałych przypadkach wnioski należy kierować do Wyższego lub Okręgowego Urzędu Górniczego.

Rejestr obszarów jest szczególnie ważny w przypadku opracowywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI). Jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego, organ administracji geologicznej będzie potrzebował dodatkowego uzgodnienia z Okręgowym Urzędem Górniczym.

Mapę opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Państwowy Instytut Geologiczny.